Werkwijze

Jouw organisatie is uniek. Het ontwerp weerspiegelt dat karakter.

Dialoog

Ik ga met jou in dialoog om het unieke karakter van je organisatie boven water te halen.

De dialoog over wensen en ideeën is één van de meest inspirerende onderdelen van het proces. In dialoog wordt het fundament gelegd voor succesvolle uitingen. Met wederzijds respect voor jouw wensen en mijn creativiteit.

Jij bepaalt het doel, de weg ernaar toe ontwikkelen we samen. Van grof naar fijn. We beginnen met een globale richting: het schetsontwerp. Vervolgens is er ruimte om bij te sturen en te verfijnen.

Kleurgebruik, vorm en typografie worden dan verder uitgewerkt. Tot het uiterste.